Butiksdesign

Design + Smålandsinredningar

Butiksdesign

Smålandsinredningar skapar butiksdesign. Smålandsinredningar visualiserar ert butikskoncept innan tillverkning, i vår småländska produktionsenhet. Detta oavsett om det gäller displayframtagning, shop-in-shop, en hel butik eller ett helt nytt koncept för en butikskedja.

Med hjälp av ledord som ni redan har eller som vi tar fram tillsammans, skapar vi basen för ert nya koncept. Er affärsidé, era visioner, kärnvärden, budget och er varumärkesplattform blir en viktig grund i designprocessen mot er nya butiksinredning. Detta ligger sedan som grund för att hitta rätt koncept med rätt känsla som framhävs med rätt former, färger och materialval.

Produktdisplayer

Vid framtagning av produktdisplayer utgår vi från era förutsättningar så att displayerna kan integreras i ert nuvarande butikssystem eller i de miljöer som dom är avsedda för enligt er specifikation. Vi skapar eller stärker er varumärkesidentitet.

Digitalisering

Det har inte undgått någon om att näthandeln har konkurrerat ut många butiker och butikskedjor. Det är tråkigt! Men chanserna för merförsäljning för er verksamhet har aldrig varit så stor. Vi kan tillsammans hitta sätt, om hur er butik eller butikskedja kan dra nytta av nätförsäljningen och få ökade intäkter även i butiken. Näthandlarnas webbplatser förändras snabbt och vi tror att även en butiksinredning kan vara flexibel. Den kan vara lätt och snabb att förändra för att ge kunden nya upplevelser, vid nästa besök. Med integrerade tekniklösningar med kopplingar till er näthandel kan även ni dra nytta av näthandelns explosionsartade framfart, och få en fördel mot renodlade näthandlare. Ni har chansen att inge trygghet hos kunden att ni faktiskt finns som fysisk butik också.